Waluta
PolskiEnglish
PaperCats.pl

Logowanie | Rejestracja

Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności i pliki "cookies"

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych jesteśmy zobowiązani przedstawić informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji ([email protected]).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Papercats Agnieszka Dobosz, ul. Orzycka 12/102, 02-695 Warszawa- operator sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.papercats.pl.

Skąd posiadamy Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy:

- poprzez zakładania konta klienta, dzięki któremu mogli Państwo dokonać transakcji zakupu w sklepie internetowym www.papercats.pl,

- poprzez składania zamówienia drogą mailową na adres firmowy,

- poprzez zakupu drogą telefoniczną

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

- dane rejestracyjne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu,

- nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,

- dane dotyczące zakupów – czas zakupów, wybrany produkt lub produkty, wartość zakupów, zainteresowanie produktami, zwrot produktów,

- preferencje w zakresie reklamy elektronicznej – zgoda na reklamę poprzez wiadomość email,

- Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

- pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego. Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania.

Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania cookies w przeglądarce internetowej.

Niektóre z danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. podczas rejestracji lub zakupów), a inne uzyskiwane są automatycznie (np. podczas wizyty w sklepie internetowym www.papercats.pl, po kliknięciu na otrzymany newsletter w wiadomości email).

Czy podanie dane osobowe jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli dokonać zakupu w sklepie internetowym www.papercats.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy sprzedaży dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną.

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera

- podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Papercats działalności gospodarczej

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Papercats działalnością  gospodarczą

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Kategorie odbiorców danych osobowych:

usługodawcy, którzy jako podmioty działające na zlecenie mają dostęp do Państwa danych i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami działającymi na zlecenie mogą być :

- firmy kurierskie i pocztowe, 

- dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych, 

- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,

podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Jakie mają Państwo prawa wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

- prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),

- prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Państwa dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Informacja o „cookies” 

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności wymagające autoryzacji.

Sklep Administratora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

- utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu np. po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logować, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy;

- lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

- niezbędne do działania sklepu - np. pozwalające korzystać z koszyka;

- pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu;

- funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień, personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka

- statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu (logowanie, koszyk itp.).
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje
Na stronach sklepu i bloga sklepowego mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi w danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. My nie przetwarzamy tych danych ani nie mamy wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki. Informacja
Copyright © 2008-2024 PaperCats. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Tworzenie stron internetowych : xeo-Design